top of page

BEMESTEN

Sleepslangbemesten

Sleepslangbemesten is de ideale manier om onder minder draagkrachtige omstandigheden te bemesten. De tractor is uitgerust met brede 900/50R42 lage druk banden en een luchtdrukwisselsysteem, zodat spoorvorming wordt voorkomen en tevens onder minder ideale omstandigheden kan worden gewerkt. Daarnaast kan er met sleepslangen een ongekende capaciteit worden gehaald.

Wij beschikken over een sleepslangcombinatie met 12 meter brede Schouten zodebemester en bijbehorende Schouten pompwagen en compressor. Daarnaast hebben we voor bouwland een speciale 8 meter bouwland bemester. Bij gewassen die hoge giften vragen is dit een ideale machine. Doordat er gebruikt wordt gemaakt van GPS RTK, worden de werkzaamheden met hoge precisie uitgevoerd en de mest zorgvuldig aangewend. De bemester staat radiografisch in verbinding met de pompwagen.Als de bemester op de kopakker omhoog gaat, zal de pomp automatisch gaan rondpompen. Zo blijft de slang altijd op druk en is er direct mest voor handen wanneer de bemester omlaag gaat.

 

Zelfrijdende bemester

Wij beschikken over een driewielige zelfrijdende Vervaet HydroTrike met 9 meter Veenhuis Euroject 3500 zodebemester. De schijven van 240 mm staan op een afstand van 175 mm, zodat de mest zeer evenredig wordt verdeeld. Voor bouwland beschikken wij over een 6 meter brede Kaweco bouwlandbemester.

De Vervaet is uitgerust met brede 1050/50R32 banden achter voor minimale insporing. Daarnaast is de machine voorzien van een luchtdrukwisselsysteem, zodat de structuurschade wordt vermeden. Dankzij de hoge wendbaarheid en capaciteit, kan er efficiënt gewerkt worden in diverse omstandigheden.

Getrokken tank

Wij beschikken over een 13m3 Schuitemaker Robusta tank. Dankzij de spreidas loopt de tank niet in hetzelfde spoor als de trekker, waardoor structuurschade wordt vermeden. De combinatie werkt met GPS, zodat de mest nauwkeurig wordt aangewend.

 

Achter de getrokken tank hangt een Vredo ZB3 bemester van 8,40m, waarvan de schijven op een afstand geplaatst zijn van 175mm. Dit resulteert in een evenredige verdeling van de mest over de volledige breedte. Deze injecteur beschikt over een uniek dubbele schijven systeem -die dankzij onafhankelijk geveerde elementen- de mest precies daar brengt waar het nodig is: bij de wortel.

Vaste mest rijden

Met de Tebbe vaste mest strooier kunnen wij voor u vaste mest of compost uitrijden. Wij beschikken tevens over een mobiele kraan met knijper riek om de vaste mest efficiënt te kunnen laden.

Urean en kunstmest

Het toedienen van vloeibare kunstmest in de vorm van Urean wint aan terrein, dankzij de nauwkeurige dosering die mogelijk is. Daarnaast zijn verliezen op perceelsranden en overlap bij gerende percelen minimaal. Dankzij de trage werking van ureum en ammoniumstikstof, komt deze stikstof over een langere groeiperiode vrij.

Naast vloeibare kunstmest, kunnen wij ook kunstmest in vaste vorm strooien.

BENIEUWD NAAR WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Neem dan contact met ons op!

bottom of page