top of page

PRIVACYVERKLARING

Loonbedrijf Groesbeek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf:

Coöperatieve Vereniging Loonbedrijf Groesbeek en Omstreken u.a.

Koningin Wilhelminaweg 32

6562 KZ Groesbeek

K.v.K. nr. 10009197

Telefoon: 024-397 14 01

Email: admin@loonbedrijfgroesbeek.com

 

Aanleiding

Loonbedrijf Groesbeek hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

(korte) bedrijfsnaam verwerkt persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers

 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten

 • Bezoekers website

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

 • Voor- en achternaam → minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Adresgegevens → minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Telefoonnummer → minimaal 2 jaar na laatste contact

 • E-mailadres → minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden → minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Bankrekeningnummer → minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

 • BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting) → minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt → minimaal 2 jaar na laatste contact

Loonbedrijf Groesbeek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag

Loonbedrijf Groesbeek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

 • Het aanbieden en uitvoeren van diensten

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Loonbedrijf Groesbeek in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

 

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Loonbedrijf Groesbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

 

Social media

Op onze website staan buttons van Facebook, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Privacy medewerkers Loonbedrijf Groesbeek

Loonbedrijf Groesbeek heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Loonbedrijf Groesbeek  neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens.

 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware op onze apparaten

 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 • Vergrendeling van de apparaten

Jouw rechten

Onderstaand tref je een overzicht van jouw rechten:

 

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Loonbedrijf Groesbeek vastgelegd en bewaard worden.

Recht op rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Loonbedrijf Groesbeek.

Recht op overdracht (dataportabiliteit)

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Loonbedrijf Groesbeek  opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Loonbedrijf Groesbeek  al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Loonbedrijf Groesbeek  vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Loonbedrijf Groesbeek jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Het bovenstaande doe je door een afspraak te maken bij Loonbedrijf Groesbeek. Onze contactgegevens staan boven in deze verklaring. Nadat jij je hebt gelegitimeerd d.m.v. van een rechtsgeldig legitimatiebewijs, krijg je een overzicht van jouw gegevens. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Loonbedrijf Groesbeek behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Loonbedrijf Groesbeek dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek / proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Loonbedrijf Groesbeek te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

bottom of page